HVORFOR ELEKTRONISKE SKYTESKIVER?

For skytteren, så gir elektroniske skyteskiver en øyeblikkelig og nøyaktig anvisning av treffpunkt. Alle skudd vises på skjermen umiddelbart, og skytteren har full kontroll på serier, poenger og treffpunkt.

Sikkerhetsmessig er det en stor fordel at ingen personer behøver å være foran standplass.

For skytteranlegget vil elektroniske skiver innebære en stor forenkling i driften av anlegget, i tillegg til at mange flere skyttere kan skyte samtidig. Det er også enklere å rekruttere nye skyttere fordi det er morsommere å skyte når man kan se resultatet med en gang skuddet er tatt.

Ved å bruke elektroniske skyteskiver får skytteren en rask og nøyaktig visning av hvert skudd. Det bidrar til raskere læring.

Skyting med elektroniske skiver kan gjennomføres med svært få administrative personer. Skyting kan også gjennomføres raskere fordi man ikke trenger å vente på anvisning. Med Kongsberg eScore vil også vedlikeholdet bli vesentlig enklere.

Med elektroniske skiver er det ikke behov for å bevege seg foran standplass så lenge skytingen pågår, noe som bidrar til økt sikkerhet.

Det er bare å sikte og skyte.

Alle resultater kan legges ut direkte på internett eller på store publikumsskjermer slik at tilskuere kan følge skytterne og konkurransen mens den pågår.

På grunn av den unike systemløsningen med bruk av trådløs kommunikasjon er systemet svært enkelt å installere, samtidig som det gir en unik fleksibilitet i drift.

Baner med elektroniske skyteskiver gir bedre rekruttering, rett og slett fordi det er morsommere å skyte på en elektronisk skive.

Play Video

250 skiver installert hos  CMP Talladega Marksmanship Park i USA. 

eScore monitor sport

Slik virker det

Det blir ikke enklere. Bare bruk din egen pistol eller rifle og din egen ammunisjon.

Prosjektilet detekteres av sensorer når den passerer skiven, og basert på det beregnes posisjonen. Resultatet blir umiddelbart presentert på en monitor ved siden av skytteren.

Du kan blant annet se siste skudd, forrige skudd, forrige serie, middeltreffpunkt osv.

Konverter til elektroniske skiver

Innendørsbane

Våre systemer leveres klare til montering. Du behøver bare å montere systemet og koble til strøm, så er anlegget klart til bruk.

Systemet kan leveres med en fast installert skive, eller med skiveheis. 

Utendørsbane

Bare bytt ut de gamle pappskivene med de nye elektroniske. Ved bruk av flere skiver kobles de sammen med egne kabler. Strømforsyning skjer enten med batteri eller fra strømnettet. Koblingen fra skiver til standplass kan enten skje via en egen kabel, eller ved bruk av wifi.

Installasjonsguide innendørs

Minimal vedlikeholdskost og effektiv operasjon

Våre systemer er designet med tanke på lang levetid sikker drift og en høy grad av fleksibilitet.

Vi ønsker også å bidra til god lønnsomhet for anleggene gjennom gode skyteopplevelser og brukervennlige løsninger.

Her vil det i de neste årene komme nye og svært spennende løsninger på vår nye Kongsberg eScore plattform.